Gwarkowie upowszechniają EMNK 2024

Zdjęcia autorstwa Aleksandra Zembok, pokazywane w ramach EMNK 2024 przez Stowarzyszenie Bractwo Gwarków w trzech różnych miejscach wystawowych - w Bibliotece Śląskiej, na Wydziale Humanistycznym UŚ i w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności - dotyczą szeroko rozumianej przyszłości pamiątek po górnictwie katowickim. Autor szuka z aparatem najbardziej znanych miejsc, jak KWK "Katowice", i tego, co z nich pozostało, ale udaje się także w miejsca nieoczywiste, zniszczone i zapomniane jak ulica Górnicza. W jego obiektywie zatrzymują się obrazy charakterystycznie skadrowane, eleganckie, chłodne, często pocztówkowe, ale niekiedy także tylko fragmentaryczne, nieoczywiste, rzadkie, jak kawałki kół szybowych, tak charakterystyczne dla Górnego Śląska. 

 
Wydział Humanistyczny,
Uniwersytet Śląski

 bibbib1

 

Wystawa obrazów w Bibliotece Śląskiej

1a