Konferencje dla dzieci i młodzieży

21 lipca 2019 Trybuna Górnicza  autor: Kajetan Berezowski
 
Sukcesem procesu dydaktycznego jest zachęcenie do ciągłego samokształcenia połączonego z satysfakcją i radością wynikającą z uczenia się.
 
Dlatego też Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej aktywnie współpracuje ze szkołami, a nawet przedszkolami, celem popularyzacji kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych.