Zespół Trójstronny

 
Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego była przedmiotem obrad w Warszawie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.