Konferencja w dniach 5 - 9 listopada 2011r.


Pobierz plik: Konferencja
Pobierz plik: Ratingen - Informacja o Bractwie Gwarków
wersja niemiecka

 

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU DO RATINGEN

Miejsce: Muzeum Ziemi Górnośląskiej (Oberschlesisches Landesmuseum) w Ratingen
Cel wyjazdu: Konferencja skierowana do multiplikatorów z dziedziny muzealnictwa i instytucji oświatowych na Górnym Śląsku „Nauka współpracy. Wspólna oświata regionalna w Europie na przykładzie współpracy ze Śląskiem”
Termin wyjazdu: 5-9 listopada 2011
Przebieg delegacji:
Sobota, 05.11.2011, Przyjazd do Ratingen we własnym zakresie, spotkanie zapoznawcze uczestników konferencji
Niedziela, 06.11.2011
10.30 – 12.45 Spotkanie robocze „Rola tożsamości górnośląskiej i aspektu partnerstwa w działalności górnośląskich instytucji kulturalno-oświatowych”
Krótkie referaty wstępne, w których uczestnicy mieli okazję do zaprezentowania działalności swojej placówki w w/w zakresie.
13.30 – 14.30 Zwiedzanie stałej ekspozycji Muzeum Ziemi Górnośląskiej
15.00 – 17.30 Uroczyste otwarcie wystawy czasowej „100 lat – 100 eksponatów. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu”
Poniedziałek, 07.11.2011
09.30 – 10.30 Referat „Tożsamości regionalne w Zagłębiu Ruhry” (Anna Wirt, Duisburg)
Referat dotyczył założeń merytorycznych wystawy obrazującej 500 lat migracji do Zagłębia Ruhry i procesy integracji mieszkańców regionu.
10.30 – 12.00
Referat „Tożsamość regionalna w Nadrenii na przykładzie wystawy „My Nadreńczycy” (Sabine Thomas-Ziegler, LVR-Freilichtmuseum Kommern).
Referat był omówieniem założeń ekspozycji obrazującej losy Nadrenii w oparciu o historię życia codziennego jej mieszkańców z pominięciem historii politycznej. Wystawa zorganizowane w muzeum – skansenie wzbogacona o scenki rekonstrukcyjne (manekiny) oraz multimedia.
Dyskusja
14.15 – 15.15 Kancelaria Premiera Kraju Związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii, Düsseldorf
Referat: Rok Polski i Nadrenii Północnej-Westfalii 2011/12. Perspektywy współpracy (dr Herbert Jakoby) – w budynku Kancelarii
15.30 – 16.30 Spacer po starówce Düsseldorfu
16.30 – 18.30 Wizyta w Centrali Kształcenia Obywatelskiego Kraju Związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii (Landeszentrale für politische Bildung, Düsseldorf). Spotkanie z dr. Guido Hitze poświęcone celom i metodom edukacji obywatelskiej młodzieży (głównie w aspekcie zapobiegania tendencjom ksenofobicznym i nacjonalistycznym). Dyskusja

Wtorek, 08.11.2011
10.15 – 11.40 Zwiedzanie Centrum Dokumentacji i Informacji Krajoznawstwa Śląskiego w Domu Śląskim („Haus Schlesien”) w Königswinter. Spotkanie i rozmowy z Nicolą Remig, kierownikiem Centrum
Przejazd do Bonn. Zwiedzanie zabytków pamięci tzw. „Republiki Bońskiej“:
13.30 – 14.45 Pałac Schaumburg (była siedziba kanclerzy federalnych Niemiec)
15.00 – 17.30 Muzeum „Dom Historii” (Haus der Geschichte)

W rozmowach kuluarowych podejmowane były tematy dotyczące wzajemnej wymiany doświadczeń i możliwości nawiązania ściślejszej współpracy w ramach działań dotyczących szeroko rozumianej historii i tradycji regionu.

 

Członkowie Bractwa Gwarków otrzymali dyplomy uznania organizacji górniczej w Północnej Nadreni Westfali

Pobierz plik: Dyplom J. Mańka

Pobierz plik: Dyplom B. Szyguła

Pobierz plik: Dyplom z Ratingen