Historia Kręgu Barbar Śląskich

3.09.2013
Spotkanie w Dziale Etnografii Miasta-Oddział Muzeum Historii Katowic z p. kierownik działu mgr Bożeną Donnerstag
Uczestniczą:
Barbara Surmanowa
Barbara Heidenreich
Barbara Stawowczyk

Ustalenia:
Zorganizowanie spotkania z Dyr. Muzeum Historii Katowic w celu objęcia patronatu nad
Kręgiem Barbar Śląskich
Propozycje obchodów św. Barbary
21. 10. 2013
zebranie w Dziale Etnologii Miasta-Oddział Muzeum Historii Katowic
Uczestniczą:
Barbara Surmanowa
Barbara Heidenreich
Barbara Stawowczyk
Dyrektor Muzeum Historii Katowic objął patronat nad inicjatywą Kręgu Barbar Śląskich i dał
swoje pełnomocnictwo wykonawcze pani kierownik Bożenie Donnerstag.
W wyniku dyskusji ustalono, że Imieniny Barbar odbędą się w Nikiszowcu 3 grudnia 2013r. o godz.16.
W filii Muzeum wysłuchamy wykładu dr Beaty Piechy: Św. Barbara w ikonografii
Historię Muzeum Katowic- Działu Etnografii Miasta przedstawi pani kierownik Bożena
Donnerstag.
Będzie otwarcie wystawy i oprowadzenie po niej
Część artystyczna
Spotkanie towarzyskie
6.11. 2013
Spotkanie Barbar w Muzeum Stanisława i Barbary Ptak.
Oprócz Barbar uczestniczyła w nim redaktor Teresa Semik z „Dziennika Zachodniego „
Celem spotkania było omówienie programu naszego Święta 3.12.2013 o godz. 16. w
Nikiszowcu oraz przekazanie tych informacji lokalnej gazecie.
15. 11. 2013
spotkanie w Dziale Etnologii Miasta- Oddział Muzeum Katowic w Nikiszowcu
Obecni:
Pani kierownik:
Bożena Donnerstag
Barbara Surmanowa
Barbara Heidenreich
Barbara Stawowczyk
Omówiono listę kontaktów medialnych w związku z 3 grudnia i formy promocji tego Święta
w Radiu Katowice, W TV Katowice, TV Silesia” , Gościu Niedzielnym”, Gazecie Wyborczej.
Następnie ustalono program:
1.Prelekcja Bożeny Donnerstag „Od łaźni do muzeum „
2.Wykład dr Beaty Piechy „Św. Barbara w ikonografii”
3.Wystawa: „Powijaki, chusty, wózki-wielkie podróże małego człowieka”- komentarz
Agnieszki Fedorow - Skupień
4.Koncert
5.Poczęstunek
19.11.2013
Spotkanie w siedzibie Bractwa Gwarków ZG, Katowice Kilińskiego 15
Uczestniczą;
Jerzy Mańka wiceprezes Bractwa
Barbara Surmanowa
Barbara Stawowczyk
Krąg Barbar Śląskich zwrócił się z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Bractwa Gwarków komunikatu o spotkaniu Barbar 3.12. 2013 w Nikiszowcu
Wiceprezes Jerzy Mańka przyjął nas serdecznie i oprowadził po pomieszczeniach Bractwa,
które mogą nam służyć także do spotkań.
Po południu już na stronie internetowej ukazała się wiadomość o uroczystościach
Barbórkowych firmowanych przez Krąg Barbar Śląskich.

Święto Barbar w filii Muzeum Historii Katowic 3.12.2013 godz.16.
Zdjęcia

1.04.2014
Spotkanie Barbar z poezją Barbary Gruszki-Zych, poetki, dziennikarki „Gościa
Niedzielnego” w Domu Kultury „Koszutka”
Przed rozmową z poetką , którą prowadziła pani Barbara Surmanowa wysłuchałyśmy
koncertu pianistyczno-wokalnego zaproponowanego nam przez Instytucję Promocji i
Upowszechniania Muzyki” Silesia”

1.07.2014
Jesteśmy z wizytą u ks. Proboszcza dr hab. Andrzeja Nowickiego w celu omówienia tegorocznego Święta Barbar w dniu 3.12.2014 roku w parafii pw. św. apostołów Piotra i Pawła.

14.07.2014
Spotkanie z wiceprezesem Jerzym Mańką w Bractwie Gwarków Górnośląskich. Propozycje
wspólnej organizacji tegorocznego Święta Barbar. Przedstawienie programu.
Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego i Krąg Barbar Śląskich pod patronatem Muzeum
Historii Katowic zapraszają na Święto Barbar w dniu 3 grudnia 2014r.
W programie:
O godz.16 .Msza św. w kościele pw. św. apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, ul.
Mikołowska 32
Godz.17. Wykład ks. proboszcza dr hab. Andrzeja Nowickiego na temat znaczenia i roli tegoż kościoła w historii Katowic.
Godz.17.30 Koncert przygotowany przez Instytucję Promocji i Upowszechniania Muzyki
„Silesia”
Godz.18.Dalszy ciąg uroczystości w Sali parafialnej
Godz.18.15 Prelekcja Bogusława Szyguły: Tradycje Barbórkowe na Śląsku
Godz.18.45 Prof. dr hab. .inż. Bronisław Barchański: Kult św. Barbary na świecie

Barbarom i ich przyjaciołom towarzyszyć będzie orkiestra dęta
21 lipca 2014 Wyjazd do Knurowa .Spotkanie z opiekunem Izby Tradycji Bogusławem
Szygulą .Zapoznanie się z eksponatami Izby. Propozycja wybicia okolicznościowego medalu upamiętniającego II Zlot Barbar Śląskich.