Spotkanie Barbar Śląskich

W dniu 11 .03.br w Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie Kręgu Barbar Śląskich. Pani prezes Barbara Tomaszewska przedstawiła program działania na najbliższy czas m.in. propozycję wspólnego wyjazdu w dniu 18 kwietnia do Częstochowy, Bobolic, Złotego Potoku z udziałem pań Wilmy Dudy-Gracz i Barbary Stawowczyk ,które komentować będą dzieło Jerzego Dudy-Gracza, Golgotę Jasnogórską. Koszt uczestnictwa w wysokości 30 zł. zbierać będzie pani Barbara Mazgaj w dniach 25.03.i 31.03.w Miejskim Domu Kultury ”Koszutka” Katowice Grażyńskiego 47 w godz. 10 -16. Gościem specjalnym spotkania była pani Barbara Doniec, która czytała swoje piękne wiersze. Następne zebranie odbędzie się w dniu 20 maja o godz.12 w Muzeum Barbary Stanisława Ptaków w Katowicach.

Zdjęcia w galerii