Spotkanie 3 listopada br.

Następne zebranie Kręgu Barbar Sląskich odbędzie się 3 listopada 2016 w Muzeum B.iS.Ptaków Katowice, Kopernika 11 o godz.13. Celem spotkania jest omówienie już IV Zjazdu Barbar, który będzie 1 grudnia 2016 o godz.16.w Domu Kultury Bogicice. Zapraszamy Barbary i przyjaciół.Będą już zaproszenia na tę uroczystość.B.S.

Zdjęcia z ogniska