W 1945 roku społeczeństwo Górnego Śląska...

W 1990 roku Tygodnik Górnik, przez prawie pół roku publikował cały spis wywiezionych górników, wykonany w 1945 roku.

Do mnie, jako wiceprzewodniczącego Związku zawodowego, zaczęli zgłaszać się ludzie z prośbą o zorganizowanie spotkania deportowanych do ZSRR i ich rodzin.

Dzięki popularyzacji w Nowinach Gliwickich, powołano w Knurowie Stowarzyszenie Pamięci Tragedii Śląskiej 1945 r. Głównym celem Stowarzyszenia było ocalenie od zapomnienia tej tragedii, uzupełnienie wykazu deportowanych osób oraz oddanie im hołdu.

W Knurowie deportowani przetrzymywani byli w Szkole Podstawowej nr 2, gdzie umieszczona jest tablica upamiętniająca to tragiczne wydarzenie. Druga tablica umieszczona została na historycznym cmentarzu w Knurowie. Corocznie organizowane są spotkania, gdzie przypominamy te wydarzenia, prezentujemy filmy o tej tragedii, organizujemy okolicznościowe wystawy. W Knurowie, wśród wywiezionych był pierwszy powojenny dyrektor kopalni – Maksymilian Chrobok. Z robót w Rosji wrócił również długoletni proboszcz knurowskiej parafii ks. Rajmund Stachura. Dzięki wspomnieniom deportowanych i ich rodzin powstało wiele opracowań dotyczących tej sprawy. Mnie najbardziej cieszy, że w to zaangażowała się również młodzież tworząc ciekawe prace, wystawy i filmy. Do naszej inicjatywy, przyłącza się też coraz więcej organizacji włączając się w obchody Dnia Pamięci Tragedii Górnośląskiej. Nie inaczej jest w tym roku. Obchody te rozpoczęto 6 stycznia 2013 roku, gdzie w katowickiej katedrze gdzie Wojewoda Śląski wraz z sekretarzem Rady Pamięci Walk i Męczeństwa w obecności Metropolity katowickiego, odsłonili tablicę pamiątkową w kaplicy św. Barbary.

W uroczystości odsłonięcia tablicy, uczestniczyli również inicjatorzy powołania Stowarzyszenia, którzy 22 lata temu upomnieli się o upamiętnienie tej tragedii, poczet sztandarowy Związku Zawodowego Górników oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Pamięci Tragedii Śląskiej 1945r., którzy wręczyli kopię spisu obywateli-górników wywiezionych do ZSRR z początkiem 1945 r. oraz wydawnictwa Stowarzyszenia. W ceremonii odsłonięcia tablicy pamiątkowej, która odbyła się po Mszy św. w intencji 15- lecia sakry biskupiej ks. Arcybiskupa, uczestniczyło 6 biskupów, liczne duchowieństwo oraz świątynia wypełniona przez wiernych, dzięki temu o Tragedii Górnośląskiej dowiedzieli się wszyscy zgromadzeni w katedrze.