Kompleks ścianowy

Autor: JD
 
Jeden z najnowocześniejszych w Polsce
 
kompleksów ścianowych firmy Becker Warkop będzie pracował w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) kopalni Budryk. To najgłębsza kopalnia w Europie, w której wydobywany jest węgiel koksowy.