Węgiel koksowy

Autor: JD
 
Średnioroczny wzrost głębokości w naszych kopalniach waha się od 7 do 8 metrów. Średnia głębokość
 
eksploatacji wynosi ok. 780 metrów, a głębokość, na której prowadzone są ściany przekracza często 1000 metrów. Niedługo w kopalni Budryk należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ruszy ściana na głębokości 1290 metrów.