Wieczorek stwarza problemy

Trybuna Górnicza  autor: Jacek Madeja
 
Kopalnia Wieczorek, która dziś
 
jest w rękach Spółki Restrukturyzacji Kopalń, przez lata była częścią historii Katowic. Po zlikwidowanym zakładzie już wkrótce zostaną puste działki, a część zabytkowych pokopalnianych budynków zostanie ocalona. Jaki będzie ich los?