Pozytywna decyzja dla kopalni Imielin

 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 
(RDOŚ) w Katowicach nadał rygor natychmiastowej wykonalności dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia „wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ". Przeciwko inwestycji, planowanej przez Polską Grupę Górniczą (PGG) protestuje część mieszkańców Imielina. I zapowiadają odwołanie od decyzji RDOŚ.