Rosną zwały

 
W lipcu tego roku kopalnie sprzedały ok. 600 tys. t węgla kamiennego mniej niż w tym czasie wydobyły
 
- wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu. Niesprzedany węgiel trafił na przykopalniane zwały, gdzie w końcu lipca znajdowało się już ok. 4,5 mln t surowca.