Wyniki przeglądu złóż polskich kopalń

Autor: PAP/TE
 
Znane są już wstępne wyniki przeglądu złóż
 
w poszczególnych kopalniach węgla kamiennego - wynika z informacji wiceministra energii Adama Gawędy. Przegląd zalecił resort energii m.in. pod kątem wyboru tych złóż, które mogą być najbardziej efektywnie i bezpiecznie eksploatowane.