Zmarł Wojciech Skoczyński

01

Celem uczczenia pamięci Gwarka Wojciecha Skoczyńskiego

 
W dniu 17 czerwca odszedł na wieczną szychtę Gwarek Wojciech Skoczyński, Dyrektor Generalny II stopnia. Urodzony w dniu 17 maja 1931 roku w Drohobyczu Wojciech Skoczyński tak jak większość jego rówieśników  przeszedł drogę którą wyznaczyła II wojna światowa. Jak sam to podkreślił w swoich wspomnieniach w obawie przed radykalizacją nacjonalizmu ukraińskiego, jego rodzina przeniosła się do Warszawy, gdzie zastało ich powstanie warszawskie. Przymusowo wysiedleni wraz z pozostałą cywilną ludnością Warszawy dotarli do Pruszkowa. Kolejnym etapem w jego życiowej wędrówce były od 1945 roku Gliwice. Tutaj też ukończył szkołę średnią i został absolwentem Politechniki Śląskiej. KWK „Knurów” to pierwszy zakład w jego karierze zawodowej, kolejnymi zakładami to kopalnie dolnośląskie min. KWK „Thorez”, KWK „Wałbrzych” uwieńczeniem jego pracy w kopalniach Dolnego Śląska było objęcie stanowiska Dyrektora Naczelnego KWK „Nowa Ruda”. Od 1971 roku związał się z  Kombinatem Górniczo – Hutniczym Miedzi gdzie został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego. W 1978 roku został Dyrektorem Centralnego Ośrodka Projektowo – Konstrukcyjnego Maszyn Górniczych KOMAG w Gliwicach. Wśród wielu jego  osiągnięć w KOMAG- u można wymienić: wdrożenie do pracy w kopalniach typoszeregów nowoczesnych obudów osłonowych umożliwiających eksploatację pokładów o miąższości od 0,8 metra do 5,0 metrów, zbudowanie w KOMAG- u nowoczesnych stanowisk badawczych. Pracę w KOMAG- u zakończył w roku 1987. Należy podkreślić, że  był zwolennikiem idei że polskie górnictwo powinno mieć silne zaplecze maszynowe w kraju. Idea ta determinowała całą jego aktywność w czasie pracy w KOMAG- u i Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn Górniczych POLMAG. Do ostatnich dni był ciekawy życia aktywnie uczestniczył w działaniach Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Górniczego, życzliwy i otwarty wobec ludzi  których spotkał na swojej drodze zawodowej. Odszedł od nas człowiek zasłużony dla polskiego górnictwa.
Cześć jego pamięci.
 
 
 
Pogrzeb odędzie się we wtorek 22.06. o godz. 10:00 w kościele św. Antoniego Gliwice Wójtowa Wieś 11:00 Cmentarz Centralny przy ul. Kozielskiej