Sprzedaż i wydobycie węgla na zbliżonym poziomie

Polska Agencja Prasowa  

W maju br. polskie kopalnie wydobyły ok. 4,4 mln ton węgla, a sprzedaż tego surowca
osiągnęła 4,5 mln ton - wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu. Od początku roku wielkości produkcji i sprzedaży węgla są zrównoważone, a kopalnie sprzedają nieco więcej surowca niż w danym miesiącu wydobywają.
W czwartek, 1 lipca, katowicki oddział ARP, monitorujący rynek węgla i sytuację w krajowym górnictwie, opublikował dane dotyczące wielkości wydobycia i sprzedaży węgla w piątym miesiącu 2021 r. Zarówno wydobycie, jak i sprzedaż były w maju znacząco wyższe niż przed rokiem, kiedy z powodu pandemii odnotowano historyczne minima miesięcznej produkcji i sprzedaży węgla w Polsce.
W maju ub. roku kopalnie wydobyły niespełna 3,2 mln t węgla, a sprzedały blisko 3,5 mln t. W tym roku w maju produkcja była większa niż przed rokiem o ponad 1,2 mln t, a miesięczna sprzedaż wzrosła rok do roku o ponad 1 mln t.
Stan zapasów węgla na zwałach w końcu maja tego roku był znacząco niższy w odniesieniu do maja 2020 r., kiedy na zwałach leżało przeszło 7,4 mln t niesprzedanego surowca. Obecnie stan zwałów jest mniejszy o ok. 2 mln t - w końcu maja br. wynosił on 5,4 mln t.
Na koniec maja br. - jak podała w czwartek ARP - kopalnie zatrudniały 78,9 tys. osób w porównaniu do 79,1 tys. pracowników miesiąc wcześniej i ponad 81,9 tys. osób przed rokiem.
W maju br. wielkości krajowego wydobycia i sprzedaży węgla spadły wobec poprzedniego miesiąca, kiedy wydobycie zbliżyło się do 4,6 mln t, a sprzedaż przekroczyła 4,8 mln t.
W styczniu br. produkcja węgla przekroczyła 4,4 mln t, a sprzedaż 4,3 mln t, w lutym br. kopalnie wydobyły prawie 4,6 mln t węgla, a sprzedały niespełna 4,7 mln t, zaś w rekordowym w tym roku marcu 2021 r. wydobyto ok. 5,2 mln t i sprzedano ok. 5,4 mln t węgla.
W całym 2020 r. polskie kopalnie wydobyły ok. 7,2 mln t węgla kamiennego mniej niż rok wcześniej, a sprzedaż tego surowca była mniejsza rok do roku o ok. 5,4 mln t. Wydobycie spadło o blisko 11,7 proc. (do poziomu 54,4 mln t), a sprzedaż o ponad 9,2 proc. (do 53 mln t).
Rok wcześniej, w 2019 r., polskie kopalnie wydobyły ponad 61,6 mln t węgla kamiennego - ok. 1,8 mln t mniej niż w roku 2018. Sprzedaż węgla w 2019 r. wynosiła ponad 58,4 mln t i była o 4,1 mln t niższa niż w 2018 r.