Bogdanka zwiększyła zysk o ponad 250 proc    

Autor: AH
 
Lubelski Węgiel Bogdanka wypracował w I połowie 2021 r. 92 mln zł skonsolidowanego
zysku netto, czyli przeszło 2,5-krotnie więcej niż rok wcześniej.
Bogdanka pokazała, że na węglu można zarabiać. Producent węgla energetycznego wypracował I półroczu 2021 92 mln zł skonsolidowanego zysku netto, czyli ponad 2,5-krotnie więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Jak wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę, przychody ze sprzedaży netto wyniosły w pierwszych sześciu miesiącach tego roku nieco ponad  1 mld zł, zysk operacyjny EBIT wyniósł 116,9 mln zł a EBITDA, czyli zysk operacyjny przed opodatkowaniem - 330,6 mln zł.
Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 4,9 mln ton, a sprzedaż 4,6 mln ton. Jednocześnie Bogdanka podtrzymała plan produkcyjny przyjęty na 2021 r.
Jak podkreśla górnicza spółka, największy wpływ na wyniki finansowe w 1 połowie 2021 r. miał poziom sprzedaży węgla, porównywalny z poziomem osiągniętym w tym samym okresie roku 2019, czyli jeszcze przed pandemią.
"Osiągnięcie ww. wyników operacyjnych było możliwe dzięki wytężonej pracy załogi oraz optymalizacji układu i harmonogramu biegu ścian, w okresie wzmożonego popytu na węgiel" - czytamy w komunikacie spółki.
Opublikowane wyniki to jeszcze wstępne dane. Ostateczne podsumowanie pierwszego półrocza Bogdanka zaplanowała w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej, którego publikacja ma nastąpić 16 września 2021 r.
Pandemiczny 2020 r. Bogdana zamknęła skonsolidowanym zyskiem netto na poziomie 73 mln zł wobec 308,7 mln zł przed rokiem, natomiast EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych) wyniosła 466,2 mln zł wobec 767,6 mln zł. Przychody wyniosły w tym okresie 1.822,1 mln zł wobec 2.157,9 mln zł rok wcześniej.