Famur sprzeda energię elektryczną

Autor: AO
 
Grupa Famur, działając wspólnie z Projekt Solartechnik, zawarła 2 sierpnia 21 r. umowę
z Energa Obrót na sprzedaż energii elektrycznej. Jest to ważny krok niedawno utworzonego przez Famur holdingu rozwijającego się w kierunku zielonej transformacji.
Łączna szacunkowa wartość kontraktu w terminie jego obowiązywania, tj. do 31 grudnia 2024 r., wyniesie około 143 mln zł. Jednocześnie Famur wzmacnia swoją ekspozycję w segmencie PV m.in. wygrywając kolejne ponad 100 MW projektów w czerwcowej aukcji URE. 
 - Dynamicznie rozwijający się sektor elektrowni solarnych, a w szczególności oferta dla biznesu, umożliwia nam realizację wyznaczonych, strategicznych założeń, ale również efektywną dywersyfikację naszych działań w obszarze zielonej energii. Bogate doświadczenie oraz know-how Famuru wraz z kompetencjami Projekt Solartechnik, pozwalają nam z optymizmem spojrzeć w przyszłość transformacji, która obecnie się dokonuje - mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu Grupy Famur. 
Założeniem nowego kierunku rozwoju Grupy Famur jest osiągnięcie do 2024 roku minimum 70 proc. przychodów pochodzących z obszaru pozawęglowego - w tym energetyki odnawialnej, transportu i logistyki oraz z szans i korzyści wynikających z globalnego przechodzenia do niskoemisyjnych gospodarek. Pierwszym krokiem w realizacji tych postanowień była konsolidacja potencjału trzech firm: Grupy Famur, TDJ oraz Projekt Solartechnik. 
W wyniku konsolidacji Grupa Famur uzyskała ponad 1 GW mocy projektów PV w portfelu. Obejmuje on około 130 MW projektów z wygraną aukcją 2019 i 2020, które aktualnie znajdują się w trakcie budowy z przewidywaną realizacją do końca 2021 r. oraz ponad 100 MW z wygraną aukcją w 2021, jak również ponad 750 MW projektów w trakcie rozwoju.