Fasing zostaje na giełdzie

Fiaskiem zakończyło się wezwanie spółki Karbon 2 na sprzedaż akcji Fasing.
Karbon 2 chciał kupić 39,88 proc. akcji a skupił zaledwie 0,22 proc. Fiasko nie jest zaskoczeniem, ponieważ od chwili wezwania cena za jedną akcję była wyraźnie wyższa niż cena oferowana przez Karbon 2.
Cena w wezwaniu wynosiła 12,46 zł za jedną akcję Fasingu - i to ona przesądziła o niepowodzeniu wezwania. Była ona zbyt niska jak na oczekiwania giełdowych graczy. 
Zysk netto grupy Fasing w pierwszym półroczu 2021 r. przekroczył 1,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 7,1 mln zł. 
Fasing jest jedną z największych grup w sektorze zaplecza górnictwa w Polsce. Według danych spółki jest ona największym w Europie Środkowej i jednym z największych na świecie producentów łańcuchów.
Fasing poinformował, że w wyniku wezwania ogłoszonego 5 sierpnia 2021 r. spółka Karbon 2 nabyła 6 967 akcji Fasing stanowiących 0,2238 proc. akcji jego w kapitale zakładowym.