Jeśli dobrze nie przemyślimy

 odejścia od węgla, będzie dramatyczna katastrofa

  Dariusz Ciepiela
Rządowo-związkowe porozumienie zakłada likwidację kopalń węgla do roku 2049. Technicznie operacja nie będzie problemem, branża ma w tym doświadczenie. Wyzwaniem staną się skutki społeczne likwidacji sektora gospodarki, z którym związany jest los setek tysięcy osób w kilku regionach. Transformacja może kosztować ok. 60 mld zł.
W aglomeracji górnośląskiej (lub w miarę bliskich okolicach) transformacja górnictwa powinna mieć łagodniejszy przebieg niż w regionach z monokulturą węgla brunatnego.
Bełchatów to największy kompleks energetyczny w Polsce. Zamknięcie elektrowni będzie sporym wyzwaniem dla stabilności systemu elektroenergetycznego w Polsce.
Transformacja ma wykorzystywać krajowe przewagi konkurencyjne, kształtować nowe możliwości rozwojowe i inicjować zmiany modernizacyjne, dając możliwość stworzenia nawet 300 tysięcy nowych miejsc pracy.