Jak przywrócić do życia tereny pogórnicze

Autor: JD
  
Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zaprezentowała swoje działania w zakresie
terenów pogórniczych w trakcie wyjazdowego posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. sprawiedliwej transformacji w Jastrzębiu-Zdroju.
Uczestnicy podkomisji odwiedzili tereny likwidowanej kopalni Jastrzębie. 
Zastanawiano się, w jaki sposób przywrócić pogórnicze tereny społeczności lokalnej.
Dyskutowano również o koniecznych zmianach legislacyjnych w kontekście skutecznego wykorzystania środków finansowych z mechanizmu sprawiedliwej transformacji. 
- To wyjątkowa okazja, aby w centrum przemysłu węglowego rozmawiać o tym, jak ma wyglądać przyszłość naszych regionów węglowych. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji powstał dla takich regionów jak ten. To jest pięć minut dla naszych regionów węglowych, wykorzystajmy ten czas - apelował Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Zastanawiano się, w jaki sposób przywrócić pogórnicze tereny społeczności lokalnej. Jako przykład posłużyła kończąca swoją działalność kopalnia Jastrzębie.
Ze strony Jastrzębskiej Spółki Węglowej przekazujemy wszystkie tereny tej kopalni, które będzie można wykorzystać, aby aktywizować lokalnych czy zewnętrznych przedsiębiorców - zapewniał Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Dodał przy tym, że w kolejnym etapie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń powinny zostać przekazane jeszcze osadniki i bocznica kolejowa. - Chcemy, aby te tereny służyły miastu z korzyścią również dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej - podkreślił prezes JSW.
Wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik zwracał uwagę, że transformacja górnicza nie będzie łatwa, ani przyjemna. Powinna jednak przebiegać w miarę bezboleśnie.
- Patrzymy tutaj z perspektywy tego, co zostawimy następnym pokoleniom i jaką im damy szansę, zarówno do rozwoju regionu, jak i ich własnego. To wszystko, o czym rozmawialiśmy, musi być dobre dla polskiej gospodarki i obywateli - mówił Piotr Pyzik, wiceminister aktywów państwowych odpowiedzialny za górnictwo. - Mam nadzieję, że to, co w Jastrzębiu-Zdroju się wydarzy, będzie pewnego rodzaju pilotażem dla dalszych działań w innych gminach górniczych - wskazywał.
Spotkanie zorganizowano na wniosek przewodniczącego podkomisji Krzysztofa Gadowskiego. Podkomisja działa w ramach sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej. 
W ciągu tych dwóch dni mieliśmy do czynienia z podmiotami, które są w stanie podźwignąć ten problem i przy współudziale państwa, w oparciu o dobre prawo, doprowadzić do tego, aby miejsca pracy nie zniknęły stąd na stałe. Ważne, żeby ten teren żył gospodarczo i stał się nowym stabilizatorem mieszkańców Jastrzębia-Zdroju - podsumował spotkanie Krzysztof Gadowski, przewodniczący podkomisji stałej ds. sprawiedliwej transformacji.