LW Bogdanka

autor: JM

  odnotowała wstępnie 276 mln zł zysku netto w 2021 roku
Lubelski Węgiel Bogdanka w minionym roku wypracował 276,1 mln zł zysku netto – wynika z opublikowanej w piątek (21 stycznia) informacji dotyczącej wstępnych wyników finansowych za 2021 rok.
W minionym roku LW Bogdanka miała 2,371 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, wynik EBITDA wyniósł 779,9 mln zł, a EBIT - 351,8 mln zł. Produkcja w całym 2021 r. wyniosła 9,9 mln ton, a sprzedaż ponad 10 mln ton węgla handlowego .
Biorąc pod uwagę zmianę trendu w zakresie popytu na węgiel energetyczny, która nastąpiła na przełomie roku, Zarząd podjął działania ukierunkowane na maksymalne wykorzystanie posiadanych przez Spółkę zdolności produkcyjnych. Decyzja ta oparta była na analizie bieżącej sytuacji rynkowej, chęci wykorzystania okresu koniunktury jak również potrzebie zapewnienia stabilnych dostaw węgla do odbiorców Spółki” - czytamy w komunikacie spółki.
LW Bogdanka to jedyna spółka węglowa prowadząca działalność Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Na koniec trzeciego kwartału 2021 r. udział LW Bogdanka w rynku węgla energetycznego w Polsce wyniósł 23 proc., natomiast udział w dostawach węgla do energetyki zawodowej w Polsce – 29,2 proc.