Górnicze Forum

autor: Adam Maksymowicz

w Arabii Saudyjskiej. Nie tylko o ropie naftowej
Arabia Saudyjska była gospodarzem swojego pierwszego w historii Future Minerals Forum w dniach 11-13 stycznia w swojej stolicy Rijadzie.
Celem tej konferencji było przygotowanie warunków dla stworzenia zaplecza naukowego, badawczego i gospodarczego, aby zwiększyć potencjał wydobywczy Królestwa. Jego górniczą ambicją jest wydobycie krytycznych minerałów, w takiej ilości, aby zaspokoić coraz większy na nie popyt.
W konferencji udział wzięli wybitni przedstawiciele przemysłu górniczego na świecie. Jednym z tematów była mająca aktualnie miejsce transformacja surowcowa w tym kraju.
Surowcowa transformacja
Arabia Saudyjska stara się wzmocnić swoją gospodarkę poprzez eksploatację surowców. Pozornie brzmi to jak banał, wszak od zakończenia II wojny światowej kraj ten należy do największych producentów ropy naftowej na naszym globie. Na dodatek jej eksploatacja jest tu najtańsza i pod tym i względem żadna konkurencja nie może jej zagrozić, a sojusz z USA, zarówno handlowy, gospodarczy, jak i polityczny, zapewniał dotąd stabilność tego państwa.
Od kiedy jednak Stany Zjednoczone stały się samowystarczalne w dziedzinie pozyskiwania ropy naftowej, sytuacja ta zmieniła się. Stało się to wyraźnie widoczne w 2016 r., podczas wyborów prezydenckich w USA. Hasło America First było sygnałem, że Arabia Saudyjska pod względem gospodarczym musi liczyć tylko na siebie.
Spadające ceny ropy naftowej potwierdzały ten stan rzeczy. Saudyjczycy podjęli zatem decyzję o zróżnicowaniu wydobycia własnych surowców mineralnych i zrównoważeniu dochodów ze sprzedaży ropy naftowej inwestycjami w wydobycie rud metali oraz surowców chemicznych.
Trwają intensywne prace nad wdrożeniem programu intensyfikacji eksploatacji innych surowców aniżeli ropa naftowa. Są na to duże szanse, gdyż Półwysep Arabski jest jeszcze niewystarczająco zbadany pod względem surowcowym.
Górnicza stolica świata
Osobowością, saudyjskiej konferencji górniczej był Robert Friedland, legendarny odkrywca złóż rud miedzi w Mongolii i w Kongo, które wzbogaciły te kraje, a ubogiego inwestora uczyniły miliarderem.
Swoje wystąpienie rozpoczął on stwierdzeniem, ze „Centralna lokalizacja tego królestwa, ogromna energia jego użytecznego rządu i wizja 2030 mogą sprawić, że będzie to górnicza stolica świata”
Jego oryginalne spojrzenie na przemysł wydobywczy, tym bardziej godne jest odnotowania, że w dziedzinie tej nie ma on żadnego wykształcenia, Jednak cechuje go niezwykły zmysł pozyskiwania do współpracy ludzi zdolnych, pomysłowych i odkrywczych w tej branży, dzięki czemu zdobył on sławę i uznanie na całym świecie.
Długi, długi czas…
Podejście Friedlanda obejmuje spojrzenie całościowe. „Musimy spojrzeć na świat od kołyski aż po grób, od nasienia do porodu, tak cały system musi być postrzegany i wymyślany na nowo”.
Na zakończenie powiedział on „Wierzę, że młodzi ludzie z Arabii Saudyjskiej mają krytyczną i świetlaną przyszłość w całym systemie utrzymania bezpieczeństwa energetycznego dla świata, ponieważ bezpieczeństwo energetyczne jest numerem jeden”.
Dodał do tego „Oszustwem jest mówić, że mamy wystarczająco dużo niklu i miedzi, aby zelektryfikować wszystkie samochody na świecie. Możemy zelektryfikować niektóre samochody dla ludzi, których na to stać, ale nie wszystkie. I tak mogę was zapewnić, że ludzkość będzie zależeć od form bezpieczeństwa energetycznego, które zależeć będą od królestwa Arabii Saudyjskiej przez długi, długi czas” .