Uroczystość patronów

autor: JM

 kopalni Knurów-Szczygłowice
 W środę (29 czerwca), w dniu świętych Piotra i Pawła. odbyła się w Knurowie uroczystość patronów kopalni Knurów-Szczygłowice. W obchodach oprócz górników, związków zawodowych oraz dyrekcji kopalni, wzięli również udział przedstawiciele samorządu Knurowa oraz powiatu gliwickiego.
Obchody rozpoczęła msza święta w knurowskim kościele świętych Cyryla i Metodego w intencji kopalni i jej pracowników. Nabożeństwo odprawił proboszcz ks. Mirosław Pelc.
Następnie obchody przeniosły się pod pomnik św. Barbary, który znajduje się na skwerze między ul. Kopalnianą, a ul. Dworcową w Knurowie. Tam delegacje w asyście orkiestry górniczej i pocztów sztandarowych złożyły wiązanki kwiatów.
Ostatnia część uroczystości miała miejsce na terenie ruchu Knurów. Uczestnicy najpierw złożyli kwiaty pod Pomnikiem Tragicznie Zmarłych Górników, gdzie odśpiewano hymn i złożono wiązanki kwiatowe. Następnie udali się do budynku cechowni, gdzie pod obrazem patronki górników złożono kolejne wiązanki kwiatów.
W uroczystości - obok pracowników, szefów działów , delegacji związków zawodowych oraz dyrekcji - wziął udział wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Edward Paździorko. W obchodach święta wzięli również udział przedstawiciele Urzędu Miasta w Knurowie oraz Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
Jak przypominają przedstawiciele Solidarności, imiona patronów zostały nadane szybom nr I i II podczas chrztu, jaki miał miejsce 17 września 1922 roku. Obrano je na pamiątkę przejęcia kopalni od Niemców, a dokument w tej sprawie podpisał Wojciech Korfanty.