Kopalnia Dębno

 autor: TRz

chce zaoszczędzić zużywaną energię
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA postanowiło w 2021 r. wdrożyć w kopalni Dębno program poprawy efektywności energetycznej. Program ten miał umożliwić zaoszczędzenie 2 proc. energii zużywanej przez kopalnię. Czy można już mówić o osiągniętych efektach?
- W obszarze poprawy efektywności energetycznej kopalni Dębno został zakończony pierwszy etap projektu związany z montażem urządzeń pomiarowych i monitorujących zużycie energii przez kluczowe urządzenia i instalacje. Obecnie rozpoczęto etap zbierania danych pomiarowych w celu optymalizacji energetycznej prowadzonych procesów produkcyjnych - informuje Departament Komunikacji i Marketingu PGNiG.
Zgodnie z wcześniejszymi koncepcjami, doświadczenia zdobyte w Dębnie miały zostać wykorzystane w innych kopalniach. Jak na razie jednak nie można z całą pewnością stwierdzić, w których innych kopalniach przeprowadzi się podobne przedsięwzięcia.
Decyzje o dalszym wykorzystaniu systemu zostaną podjęte po pełnym zakończeniu wdrożenia projektu na terenie kopalni Dębno. Miejsca wdrożenia będą uzależnione od możliwych do osiągnięcia oszczędności energetycznych - wskazuje Departament Komunikacji i Marketingu PGNiG.
Kopalnia Dębno znajduje się w południowej części województwa zachodniopomorskiego, pomiędzy Dębnem a Barnówkiem. Kopalnia od ponad dwudziestu lat eksploatuje jedno z zasobniejszych złóż ropno-gazowych w Polsce. Według wiosennych szacunków, dotąd sczerpano mniej niż jedną czwartą zasobów geologicznych gazu ziemnego i nieco ponad jedną ósmą zasobów ropy naftowej.