Tak to się robi

 
w kopalni Mysłowice-Wesoła
 
Autor: JD
W kopalni Mysłowice-Wesoła, należącej do Polskiej Grupy Górniczej (PGG), od blisko miesiąca działa najnowocześniejsza w polskim górnictwie podsadzkownia.
Podsadzkownia pomaga w prowadzeniu profilaktyki zagrożenia pożarowego i metanowego.
Powstała na bazie podsadzkowni wybudowanej przed 46 laty.
Wydajność podsadzkowni w kopalni Mysłowice-Wesoła wynosi około 600-700 metrów sześciennych mieszaniny na godzinę.
Podsadzkownia służy głównie do profilaktyki oraz zwalczania zagrożenia pożarowego i metanowego
- W przeszłości z uwagi na ochronę powierzchni terenu, pod którą była prowadzona eksploatacja, wykorzystywano podsadzkę hydrauliczną. Teraz w kopalniach przeważnie stosowana jest metoda eksploatacji z zawałem stropu - wyjaśnia starszy inspektor w kopalni Mysłowice-Wesoła Arkadiusz Kosma.
- Podsadzkownia służy przede wszystkim do profilaktyki oraz zwalczania zagrożenia pożarowego i metanowego w eksploatowanych i wyeksploatowanych już pokładach węgla, do likwidacji zbędnych wyrobisk górniczych. Podsadzanie powoduje mniejsze osiadanie powierzchni terenu, pod którymi prowadzone jest wydobycie - dodaje Arkadiusz Kosma.
Maksymalna głębokość podsadzkowni to 38,5 metra pod poziomem gruntu. Na poziomie około 24 metrów znajduje się nowoczesna pompownia z zestawem trzech zdalnie sterowanych pomp o wydajności 250 metrów sześciennych każda.
Niżej, na poziomie około 27 metrów zabudowanych jest 10 dysz wodnych, które nawadniają piasek w zbiorniku o pojemności 4000 metrów sześciennych. Tym samym rozpoczyna się proces „transportu grawitacyjnego” powstałej mieszaniny wody z piaskiem.
Na kolejnym poziomie 30 metrów, mechaniczne przesiewacze oddzielają zanieczyszczenia i ponadgabarytowe głazy, które transportowane są na powierzchnię. Cały proces wytworzenia mieszaniny podsadzkowej nadzoruje dysponent podsadzkowni w dyspozytorni na poziomie około 27,5 metra.
Ważne miejsce nadzoru sterowaniem wytwarzania podsadzki
- Dyspozytornia to miejsce nadzoru sterowaniem wytwarzania podsadzki, w którym operator kontroluje i koryguje zdalnie parametry powstałej mieszaniny piasku z wodą, poprzez automatyczną analizę gęstości mieszaniny, analizę parametrów pracy wysokowydajnych pomp, ilości dostarczanej wody do procesu czy też stan otwarcia lub zamknięcia elektrycznie zdalnie sterowanych zasuw w sieci rurociągów w podsadzkowni - tłumaczy inżynier wentylacji w kopalni Mysłowice Wesoła Sebastian Kania.
- Z uwagi na dynamiczny proces powstania podsadzki hydraulicznej, centralizacja poszczególnych parametrów procesu w znaczny sposób zwiększa bezpieczeństwo pracującej tam załogi oraz pozwala na zwiększenie efektywności wytwórczej tego obiektu - podkreśla Sebastian Kania.
Wydajność podsadzkowni w kopalni Mysłowice-Wesoła wynosi około 600-700 metrów sześciennych mieszaniny na godzinę. Kopalnia Mysłowice-Wesoła należy do Polskiej Grupy Górniczej. Powstała ona 1 stycznia 2007 roku z połączenia kopalni Mysłowice oraz kopalni Wesoła.
Kopalnia Mysłowice-Wesoła jest kopalnią, w której występuje mnogość zagrożeń naturalnych, takich jak zagrożenie metanowe, pożarowe, tąpaniami, wybuchem pyłu węglowego, wodne i samozapalenia węgla. Dlatego też stosowane są specjalistyczne i nowoczesne systemy, które w sposób ciągły prowadzą monitoring występujących zagrożeń zabezpieczając załogę kopalni.