Paliwa kopalne

autor: Adam Maksymowicz

podstawą energetyki USA
Opublikowany na początku grudnia Raport Energy Information Administration (EIA) wskazuje, że kryzys energetyczny nie dotyczy USA.
Trwałe podstawy systemu energetycznego tworzą kluczowe paliwa kopalne jakimi są gaz ziemny i węgiel kamienny, które łącznie dają ok. 60 proc. energii USA. Opracowane przez EIA prognozy wskazują, że całkowita produkcja węgla w USA w 2022 roku przekroczy poziom z 2021 roku, odnotowując trzeci z rzędu wzrost rok do roku.
Z amerykańskich statystyk wynika, że roczna produkcja węgla do 10 grudnia 2022 r. wyniosła 569 mln ton. Stany Zjednoczone produkują obecnie średnio ponad 12 milionów węgla ton tygodniowo. Po kolejnych trzech tygodniach do końca roku, całkowita produkcja węgla w USA może po raz pierwszy od 2019 r. osiągnąć wydobycie 600 milionów ton.
Wśród 10 największych stanów produkujących węgiel, Wyoming prowadzi z 235 milionami ton, co stanowi 4 proc. wzrost w stosunku do 225 milionów ton zgłoszonych w tym momencie w zeszłym roku. Produkcja węgla w Wirginii Zachodniej wzrosła do 79 milionów ton z 75 milionów ton. Trzecim producentem jest Illinois, gdzie wydobyto 36 milionów ton w porównaniu do 35 milionów ton w roku poprzednim.
Produkcja węgla kamiennego w Pensylwanii spadła o 10 proc. rok do roku do 34 milionów ton z 38 milionów ton. W ujęciu procentowym produkcja węgla wzrosła najbardziej w stanie Indiana, gdzie odnotowano wzrost o 17 proc. do 22 mln ton z 18 mln ton.
Pomimo priorytetu jaki nadaje się odnawialnym źródłom energii, gaz i węgiel nadal utrzymują swoją pozycję w Stanach Zjednoczonych, jako niezawodne i najtańsze źródła energii. Według amerykańskich źródeł, wydarzenia klimatyczne jakie dotykają obecnie USA w postaci katastrofalnych burz śnieżnych w zimie i równie niszczących huraganów w lecie, ukazują największą na nie odporność energetyki opartej na paliwach kopalnych.