Seminarium naukowe

 
Opracował: MD
W GIG odbyło się seminarium naukowe na temat sytuacji w Trzebini
 
 
Ponad 70 osób uczestniczyło w seminarium naukowym na temat badania zapadlisk w Trzebini, które w czwartek, 27 kwietnia, odbyło się w Głównym Instytucie Górnictwa.
Jak poinformowały służby prasowe Instytutu, seminarium zostało zorganizowane przez Komisję Ochrony Terenów Górniczych PAN Oddział w Katowicach wspólnie z Zakładem Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni GIG. Umożliwiło ono ekspertom dyskusję, której celem była próba odpowiedzi na pytanie postawione przez głównego organizatora, profesora Andrzeja Kowalskiego: czy nauka może zrobić coś jeszcze w sprawie zapadlisk.
Podczas seminarium o historii powstawania zapadlisk na terenie pogórniczym Trzebini opowiedział Remigiusz Ziarno, wieloletni mierniczy górniczy zlikwidowanej kopalni Siersza. Równie ciekawa była dokumentacja archiwalna kopalni Siersza, znajdująca się w zasobach archiwum Wyższego Urzędu Górniczego zaprezentowana przez Janusza Orlofa.
Przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego przedstawili wstępne wyniki Raportu PIG dotyczącego zapadlisk w Trzebini. Prof. Agnieszka Malinowska z AGH omówiła nowe technologie pomiarowe monitorowania zapadlisk, a doktor Andrzej Kotyrba z GIG mówił o możliwościach metod geofizycznych wykorzystywanych do badania pustek w górotworze. Takie badania służą naszym naukowcom do wykonywania specjalistycznych ekspertyz geofizycznych, jak również do opracowania atlasu rejonów płytkiej eksploatacji oraz miejsca wystąpienia zapadlisk w obrębie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, który obecnie dostępny jest w formie cyfrowej na stronie www.zapadliska.gig.eu