Grupa Kapitałowa JSW

  autor: JM

 z zyskiem w wysokości 1,27 mld zł w pierwszym kwartale 2023 roku
 
W pierwszym kwartale 2023 roku Jastrzębska Spółka Węglowa wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 1,27 mld zł, wobec 1,85 mld zł w analogicznym okresie minionego roku. Kopalnie JSW wyprodukowały 3,38 mln ton węgla, podczas gdy w pierwszym kwartale było to 3,77 mln ton węgla.
W pierwszych trzech miesiącach 2023 roku Grupa Kapitałowa JSW osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 4,46 mld zł, wobec 4,93 mld zł w minionym roku. W porównaniu z minionym rokiem wyraźnie widać wzrost kosztów działalności – w tym roku koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów to 2,8 mld zł, podczas gdy w pierwszym kwartale 2022 roku było to 2,27 mld zł. W efekcie skonsolidowany zysk netto wypracowany w pierwszym kwartale wyniósł 1,27 mld zł, wobec 1,85 mld zł przed rokiem.
Średnia cena węgla koksowego w pierwszym kwartale br. wyniosła 1221 zł za tonę, wobec 1202 zł za tonę w ostatnim kwartale minionego roku, co oznacza wzrost o 1,6 proc. Natomiast cena koksu wyniosła 1589 zł za tonę, podczas gdy w ostatnim kwartale 2022 roku było to 1704 zł (spadek o 6,8 proc.)
W pierwszym kwartale br. produkcja węgla ogółem wyniosła 3,38 mln ton i była niższa w porównaniu do czwartego kwartału 2022 roku o ok. 2,5 proc., a w stosunku do pierwszego kwartału 2022 roku niższa o ok. 10,2 proc. Natomiast produkcja koksu ogółem w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła 0,77 mln ton i była wyższa w porównaniu do czwartego kwartału 2022 roku o ok. 14,3 proc., a w stosunku do pierwszego kwartału 2022 roku odnotowała spadek o ok. 11,7 proc.
Jeśli chodzi o roboty korytarzowe to w pierwszym kwartale br. wykonano 20 834,5 metrów, wobec 21 593,5 metrów w czwartym kwartale ub.r. (spadek o 3,5 proc.) Liczba ścian czynnych w pierwszych trzech miesiącach wyniosła 20,3, wobec 23,6 w ostatnim kwartale 2022 roku (spadek o 14 proc.).