Jaki potencjał gospodarczy

 autor: JM

 mają likwidowane kopalnie?
 
 
14 czerwca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach odbędą się warsztaty zamykające projekt POTENTIALS. Spotkanie będzie połączone z dyskusją na temat doświadczeń, wyzwań i możliwości, jakie niesie ze sobą transformacja energetyczna regionu.
Warsztaty zamykające projekt POTENTIALS odbędą się w godzinach 10.30 – 14.30. Wstęp jest wolny, ale uczestnicy muszą się wcześniej zarejestrować.
Projekt POTENTIALS pt. „Synergistyczny potencjał likwidowanych kopalń węgla kamiennego, elektrowni opalanych węglem oraz powiązanych gałęzi przemysłu: wspieranie aktualizacji terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji”, to międzynarodowe przedsięwzięcie, dofinansowane ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS), którego głównym celem była identyfikacja oraz ocena możliwości (perspektyw) związanych z wykorzystaniem potencjału likwidowanych kopalń węgla kamiennego oraz połączonych z nimi elektrowni opalanymi węglem do stymulowania nowej działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy, szczególnie w odniesieniu do regionów górniczych w okresie transformacji.
Wykonana w ramach projektu analiza badała modele biznesowe, opierające się na energii odnawialnej, gospodarce o obiegu zamkniętym oraz magazynowaniu energii na dużą skalę, gwarantujące zrównoważone wykorzystanie zasobów. Pozwoliło to na określenie obszarów stymulowania nowej działalności gospodarczej, zwłaszcza tworzenia miejsc pracy i rozwoju gospodarczego regionów górniczych w transformacji oraz wspieranie polityki regionalnej umożliwiającej rozwój nowych lub ulepszonych technologii i modeli biznesowych, które będą opierać się na produkcji i magazynowaniu energii odnawialnej. Projekt realizowany był przez międzynarodowe konsorcjum międzynarodowe jednostek z Polski, Niemiec, Hiszpanii i Grecji.
Założony w 1925 r. Główny Instytut Górnictwa jest jednym z wiodących instytutów badawczych w Europie. Świadczy usługi dla wszystkich branż przemysłu, instytucji centralnych i samorządów lokalnych oraz dla partnerów zagranicznych. Wszystkie laboratoria badawcze Instytutu posiadają akredytacje takich jednostek jak: Polskie Centrum Akredytacji, Lloyd's Register Quality Assurance, Główny Urząd Miar, Polski Rejestr Statków.