Mapa kanałów

autor: TRz

 potrzebna miastu przed przejęciem byłego szybu Witczak
 
Wygląda na to, że gmina Bytom wcześniej przejmie całość interesujących ją terenów wokół szybu Południowego KWK Miechowice, aniżeli nieruchomości pozostałych po zasypaniu szybu Witczak KWK Centrum. W tym drugim przypadku miasto wysunęło konkretne postulaty wobec Spółki Restrukturyzacji Kopalń, będącej gospodarzem terenu.
Szyb Południowy znajduje się w lesie w zachodniej części Bytomia, blisko granicy z Zabrzem. Sławę zyskał za sprawą publikacji książkowych, opisujących jego wojenne dzieje oraz hipotezy na temat domniemanego ładunku rzekomo ukrytego przez hitlerowców w podziemiach. Książki na ten temat opublikowali Maciej Bartków z Bytomia czy nieżyjący już Leszek Adamczewski z Poznania.
Jak deklaruje Urząd Miejski w Bytomiu, wkrótce ma zostać przejęty przez gminę ostatni fragment tego terenu. Nastąpi to po przeprowadzeniu geodezyjnych podziałów. Po tej transakcji całość obszaru wokół szybu, interesującego bytomski magistrat, będzie należała do gminy Bytom. Miasto zamierza wykorzystać ten teren, ale szczegółów nie zdradza.
Inaczej wygląda sprawa z zasypanym już szybem Witczak, wchodzącym wcześniej w skład likwidowanej KWK Centrum w Bytomiu. Nieruchomość ta znajduje się na wschodnich peryferiach śródmieścia Bytomia, tuż przy starej drodze w kierunku Piekar Śląskich. W wyniku ustaleń, jakie Spółka Restrukturyzacji Kopalń zawarła z Urzędem Miejskim w Bytomiu, zachowana została stalowa wieża szybowa i część zabudowań powierzchniowych. Jak nas wcześniej poinformowała Spółka Restrukturyzacji Kopalń, na 12 kwietnia 2023 r. był wyznaczony termin oględzin terenu po zasypanym szybie Witczak, w celu zweryfikowania zakresu planowanej darowizny. O co chodziło urzędnikom bytomskiego magistratu?
- W oględzinach brali udział przedstawiciele następujących wydziałów Urzędu Miejskiego w Bytomiu: Wydziału Inżynierii Środowiska, Wydziału Nadzoru Właścicielskiego oraz Wydziału Obrotu Nieruchomościami. Zakres przejęcia, jeżeli chodzi o grunty, budynki i budowle, się nie zmienił, doprecyzowano, jakimi urządzeniami - ruchomościami i wyposażeniem - jest gmina zainteresowana. Do czasu faktycznego przejęcia jakichkolwiek nieruchomości przez gminę Bytom nie jesteśmy w stanie określić, jaka będzie to powierzchnia terenu - informuje Tomasz Sanecki z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
Dużo wcześniej SRK zapowiadała, że we wrześniu 2022 r. prace związane z likwidacją szybu Witczak zostaną zakończone i teren będzie gotowy do przekazania gminie. Jak się okazało, cała procedura przedłużyła się dosyć istotnie. Zapytaliśmy więc UM Bytom, jakie konkretnie kroki, decyzje, ustalenia należy jeszcze podjąć, jakie warunki spełnić, aby gmina przejęła teren po szybie Witczak?
- W ocenie gminy Spółka Restrukturyzacji Kopalń powinna jeszcze zlikwidować część urządzeń i wyposażenia, sporządzić mapę przebiegu podziemnych sieci i kanałów na przejmowanym obszarze oraz zmienić sposób zasilania tego terenu w energię elektryczną - odpowiedział nam Tomasz Sanecki z Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
Wieża szybowa szybu Witczak w założeniu ma być jedną z kilku wież kopalnianych, jakie pozostaną w Bytomiu po kopalniach węgla kamiennego. Poza czynnymi kopalniami Bobrek i Eko-Plus, obecnie zachowanych jest kilka szybów i wież szybowych na terenie dawnej KWK Centrum, będącej teraz Oddziałem SRK, a także dwie wieże szybowe po KWK Szombierki. Jedna z nich należy do SRK, a druga do prywatnej spółki.