Bogdanka i Węglokoks

autor: MD

 podpisały list intencyjny w czasie Europejskiego Kongresu Stalowego
 
Lubelski Węgiel Bogdanka oraz katowicki Węglokoks w poniedziałek, 18 września, w czasie Europejskiego Kongresu Stalowego Steel 2023 podpisały list intencyjny w sprawie przyszłej współpracy – podały służby prasowe węglowej spółki.
Podpisy na dokumencie złożyli w imieniu Węglokoksu prezes Tomasz Heryszek oraz wiceprezes ds. grupy kapitałowej Marek Akciński, a w imieniu Bogdanki prezes Kasjan Wyligała oraz wiceprezes ds. handlu i inwestycji Dariusz Dumkiewicz. Na wydarzeniu obecny był wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły.
Obecnie spółki wdrażają niedawno opracowane strategie rozwoju, których celem jest umocnienie ich pozycji na rynku. Węglokoks stawia przede wszystkim na rozwój wchodzących w skład spółki zakładów hutniczych oraz planuje inwestycje w nowoczesne linie produkcyjne. Dla Lubelskiego Węgla Bogdanka długoterminowa strategia rozwoju oznacza natomiast dążenie do przekształcenia się w koncern multisurowcowy. Ten kierunek rozwoju zakłada dostarczanie różnorodnych surowców dla wielu branż gospodarki, w tym między innymi dla przemysłu hutniczego.
 Dostęp do ekspertyzy górniczej i technologii, które ma Lubelski Węgiel Bogdanka, stwarza potencjał do identyfikacji i eksploatacji złóż surowców strategicznych, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju. Ogromnie cieszymy się, że będziemy współpracować z Węglokoksem w zakresie zapewnienia najwyższej jakości wsadu żelazonośnego dla planowanej huty. Jako kluczowy uczestnik polskiego przemysłu wydobywczego, chcemy odgrywać istotną rolę w strategii kompleksowego rozwoju łańcucha wartości w segmencie hutniczym, a poprzez to przyczyniać się do budowania suwerenności surowcowej, energetycznej i przemysłowej Polski – stwierdził Kasjan Wyligała, prezes Bogdanki.
- Zapewnienie stabilnych dostaw surowców jest dla zakładów hutniczych sprawą najwyższej wagi - powiedział Tomasz Heryszek, prezes Węglokoksu.
- Partnerami w takim łańcuchu dostaw mogą być wyłącznie firmy o najwyższym stopniu wiarygodności. Cieszymy się, że możemy współpracować z takimi przedsiębiorstwami jak Lubelski Węgiel Bogdanka – dodał Heryszek.