Pożar w KWK Borynia Zofiówka

autor: BL

W rejonie zagrożenia przebywało 22 górników
 
We wtorek, 19 września, o godz. 14.54 doszło do pożaru egzogenicznego napędu przenośnika Gwarek 1000 w KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w ruchu Zofiówka - poinformował portal netTG.pl Gospodarka - Ludzie dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.
Do pożaru doszło w chodniku nadścianowym G3, w pokładzie 410 na poziomie 900. O godz. 16.53 na miejsce zdarzenia przybyli ratownicy górniczy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Akcja ratownicza zakończyła się o godz. 19.20.
W rejonie zagrożenia przebywało 22 górników, którzy o własnych siłach i bez użycia aparatów ucieczkowych opuścili rejon zagrożenia.
Przypomnijmy, przyczyny powstania pożarów podziemnych mogą być: zewnętrzne (tzw. pożary egzogeniczne) i wewnętrzne (tzw. pożary endogeniczne).
Pożary egzogeniczne powstają najczęściej wskutek wadliwej instalacji maszyn i urządzeń, ale przede wszystkim nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa ogólnego i bezpieczeństwa pożarowego w codziennej pracy górniczej. Pożary egzogeniczne mogą powstać w każdej kopalni i w zasadzie w każdym jej miejscu. Zazwyczaj pojawiają się niespodziewanie, bez ujawnienia wyraźnych oznak ostrzegawczych. Rozwijają się gwałtownie, wydzielając duże ilości dymów.
Natomiast przyczyną powstawania pożarów endogenicznych jest samozapalenie węgla.