Prezes JSW stracił stanowisko

autor: JM  

Kto go zastąpił
 W piątek, 23 lutego, rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej odwołała ze stanowiska prezesa zarządu Tomasza Cudnego oraz wiceprezesa ds. handlu Sebastiana Bartosa. Równocześnie oddelegowano Pawła Rostkowskiego do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu XI kadencji.
W piątek rada nadzorcza podjęła uchwały dotyczące odwołania z dniem 23 lutego Tomasza Cudnego ze stanowiska prezesa zarządu XI kadencji (dotychczas pełniącego również obowiązki zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju oraz odwołania Sebastiana Bartosa ze stanowiska zastępcy prezesa zarządu ds. handlu.
Powody odwołania ww. osób nie zostały wskazane.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie: delegowania Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Rostkowskiego [Rostkowski] do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu XI kadencji, równocześnie powierzając mu pełnienie obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju. Okres delegowania został ustalony na czas od dnia 23 lutego 2024 roku do dnia 22 maja 2024 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych; powierzenia Panu Robertowi Ostrowskiemu [Ostrowski] pełnienie obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu od dnia 23 lutego 2024 roku do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu. Pan Robert Ostrowski w wyżej wskazanym okresie pozostaje również Zastępcą Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW” – wskazano w raporcie giełdowym.
Spółka poinformowała również, że na posiedzeniu 23 lutego ukonstytuowała się rada nadzorcza JSW XI kadencji. Jej skład jest następujący: Katarzyna Bilińska (przewodnicząca), Michał Rospędek (zastępca przewodniczącego) oraz członkowie - Robert Kudelski, Artur Kisielewski, Arkadiusz Mężyk, Paweł Nieradzik, Paweł Rostkowski, Krzysztof Szlaga, Krzysztof Wrona, Arkadiusz Wypych.
JSW jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej. Do JSW należą cztery kopalnie: trzyruchowa kopalnia Borynia-Zofiówka-Bzie, kopalnia Budryk, dwuruchowa kopalnia Knurów-Szczygłowice oraz kopalnia Pniówek. Zatrudnienie w spółce wynosi ponad 21 tys. pracowników. W 2023 r. zakłady JSW wyprodukowały prawie 13,5 mln t węgla.