Wspomnienie o ks. bp. Tadeuszu Szurmanie

Spotkanie PTE w - Wspomnienie o ks. bp. Tadeuszu Szurmanie (20 luty)

20 lutego odbyło się spotkanie katowickiego Oddziału PTE w, poświęcone postaci ks. Tadeusza Szurmana, proboszcza parafii ewangelickiej w Katowicach i zwierzchnika diecezji katowickiej. Spotkanie zorganizowane zostało w 10 rocznicę Jego śmierci i zgromadziło w katowickiej sali parafialnej liczne grono uczestników. Przybyłych gości powitała prezes Oddziału prof. Grażyna Szewczyk zaznaczając, że jest to nie tylko wspomnienie niezwykłego człowieka, jakim był ks. Szurman, ale również upamiętnienie jego różnorodnej działalności, poprzez którą potrafił połączyć różne środowiska, wyznania i kultury. Udział w tym szczególnym wydarzeniu wzięła rodzina ks. Szurmana – pastorowa Danuta Szurman i córka – dr Miriam Szurman-Zubrzycka, obecny proboszcz i biskup – ks. Marian Niemiec, ks. dr Zbigniew Obracaj, a także wieloletnia dyrygentka chóru Largo Cantabile dr Aleksandra Maciejewska.

Szczególnym gościem spotkania był red. Wiesław Głowacz, twórca filmów dokumentalnych o ewangelikach, w tym filmów z udziałem ks. Szurmana. Podczas tego wspomnieniowego popołudnia zaprezentowany został film red. Głowacza z świętochłowickiego okresu posługi zmarłego proboszcza – jego wyjazd wraz z młodzieżą na nabożeństwo przy kamieniu na Równicy na Śląsku Cieszyńskim. Była to niezapomniana okazja, aby wysłuchać nagranych wypowiedzi ks. Szurmana, które popłynęły z ekranu w 10 rocznicę Jego śmierci. Były to wypowiedzi dotyczące ewangelickiej tożsamości i potrzeby jej pielęgnowania przez diasporalną wspólnotę mieszkająca na Górnym Śląsku.

Szczególnym gościem spotkania był także aktor Teatru Śląskiego im. T. Wyspiańskiego w Katowicach - Antoni Gryzik, który zaprezentował wiersze zmarłego Duszpasterza. Poezja ks. Szurmana, dobrze znana w środowisku ewangelików, towarzyszyła projekcji filmu uzupełniając go swoim poetyckim przekazem. Antoni Gryzik przedstawił słuchaczom utwory z wydanych trzech tomików Tadeusza Szurmana - „Malowane niezdarnie” (2004), „Świeże powietrze” (2005) oraz „Z więzienia wolności. Wiersze zakazane” (2010). Były to m.in. utwory” „Na początek”, „Najlepsze”, „Półprawda”, „Kamienna róża”, „Głębia”, „Słowo ocalone”. Myśli i słowa Biskupa i Poety wybrzmiały w głębokiej interpretacji zaprezentowanej uczestnikom.

Drugą część spotkania stanowiły wspomnienia uczestników. Red. Głowacz przybliżył, jak doszło do powstania filmów ukazujących dziedzictwo ewangelików na Śląsku, podkreślając jednocześnie przyjaźń, która połączyła go z ks. Szurmanem. Zaproszony na spotkanie prof. Michał Skop przedstawił, jak na przestrzeni lat w prasie ukazywano laureatów „Śląskiego Szmaragdu”, nagrody zainicjowanej przez ks. Szurmana, przyznawanej przez katowicką diecezję KEA także osobom spoza Kościoła. Nie zabrakło głosów podkreślających zasługi Zmarłego dla ewangelickiej działalności wydawniczej – powstania „Myśli Protestanckiej” (1997-2004) czy parafialnego wydawnictwa „Głos Życia”. Wspominano działalność „Słonecznej Krainy” , która powstała dzięki ks. Tadeuszowi Szurmanowi. Na zakończenie Biskup Niemiec podkreślił potrzebę wydania publikacji wspomnieniowej o swoim poprzedniku, w której zachowane zostałyby zaprezentowane wspomnienia i refleksje.    

Popołudniowe spotkanie przypomniało sylwetkę katowickiego Proboszcza poprzez film, wspomnienia i słowo poetyckie, uświadamiając zarazem, jaką rolę odegrał On w życiu parafii. Ks. Szurman pozostawił trwały ślad nie tylko w świadomości parafialnej, ale również w środowisku ewangelików na Śląsku.

e. slowo poettckie jsje   , w tym różne aspekty jego aktywności r. W TYM RÓŻNE ASPEKTY , i Biskupa   dostarczył obecnym i wielu t poświęcony zmarłemu katowickiemu Proboszczowi