Jest nowy zarząd Węglokoksu

autor: JM  

 
 We wtorek, 12 marca, rada nadzorcza Węglokoksu odwołała dotychczasowy zarząd spółki. Stanowisko stracił m.in. Tomasz Heryszek, prezes Węglokoksu. Powołano też nowy zarząd, którym będzie kierował Tomasz Ślęzak.
„Decyzją Rady Nadzorczej Węglokoks SA nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. Z dniem 12.03.2024 odwołano z funkcji Prezesa Zarządu Pana Tomasza Heryszka, z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Pana Łukasza Śmigasiewicza, z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Grupy Kapitałowej Pana Marka Akcińskiego” – poinformowali we wtorek, 12 marca, przedstawiciele Węglokoksu.
Z dniem 13.03.2024 roku na funkcję Prezesa Zarządu Węglokoks SA powołano Pana Tomasza Ślęzaka, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Panią Agnieszkę Walter, a na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Grupy Kapitałowej Pana Adriana Sienickiego” – wskazali dalej.
Węglokoks zrzesza przedsiębiorstwa z sektora hutniczego, energetycznego i logistycznego. To także największy w Polsce eksporter węgla energetycznego, operator logistyczny i handlowy. Przedsiębiorstwo powstało w 1951 roku jako Centrala Handlu Zagranicznego, zajmująca się głównie eksportem węgla kamiennego. Obecnie węgiel jest eksportowany głównie do krajów UE, ale coraz silniej eksplorowane są rynki krajów Afryki Północnej i Azji Wschodniej.
Działalność firmy na rynku krajowym to przede wszystkim: handel produktami dla hutnictwa, dostawy magnetytu i flokulantów, materiałów dla górnictwa oraz handel biomasą i paliwami płynnymi dla przemysłu energetycznego.