Do SRK wpłynęły dokumenty

autor: MD

 kandydatów do zarządu, niebawem rozmowy z radą nadzorczą
 
Dwadzieścia osiem osób złożyło aplikacje na stanowiska w zarządzie Spółki Restrukturyzacji Kopalń - podały służby prasowe SRK w czwartek, 14 marca. Rada nadzorcza do dalszego etapu postępowania zakwalifikowała 20 zgłoszeń spełniających wymogi formalne, określone w ogłoszeniu. W najbliższy piątek, 15 marca, o 11.00 rada rozpocznie rozmowy z kandydatami. Wówczas powinniśmy poznać nazwiska nowych włodarzy spółki. 
Przypomnijmy, że 5 marca, doszło do zmian w zarządzie SRK. Odwołany został prezes Janusz Smoliło oraz wiceprezesi Marek Pieszczek, Piotr Bojarski i Adam Smoliński. Tego samego dnia rada nadzorcza SRK zadecydowała o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska: prezesa, wiceprezesa ds. likwidacji kopalń i gospodarki majątkiem, wiceprezesa ds. innowacji technologicznych i zamówień oraz wiceprezesa ds. zasobów mieszkaniowych i odwadniania kopalń.
Ogłoszenie o postępowaniu ukazało się w środę, 6 marca, na stronie internetowej SRK oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Aktywów Państwowych. Zgłoszenie były przyjmowane do środy, 13 marca, do godz. 13.30.
Po zmianach kadrowych, SRK zarządza wiceprezes ds. ekonomiki i finansów Radosław Wojtas, który decyzją rady nadzorczej będzie pełnić obowiązki prezesa do czasu rozstrzygnięcia postępowań kwalifikacyjnych.
Do zadań Spółki Restrukturyzacji Kopalń należy prowadzenie likwidacji kopalń oraz zabezpieczenie sąsiednich zakładów górniczych przed zagrożeniem wodnym, gazowym i pożarowym, a ponadto zagospodarowanie majątku oraz sprzedaż nieruchomości po likwidowanych zakładach górniczych, usuwanie szkód górniczych i rekultywacja terenów pogórniczych oraz wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników likwidowanych kopalń.
Misją spółki jest efektywne zagospodarowanie, rekultywacja i rewitalizacja przejmowanych terenów pogórniczych oraz dbałość o środowisko naturalne.
SRK działa od 2000 r. Obecnie w jej skład wchodzą m.in. dwa likwidowane zakłady górnicze (Pokój I - Pokój II oraz Jas-Mos - Jastrzębie III), Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji oraz Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, którego strukturę tworzy 18 pompowni, utworzonych na bazie majątku zlikwidowanych kopalń.