Nowy szef ARP

Opracowała: AMC

 był związany z górnictwem
Michał Dąbrowski, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej został oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu.
Dąbrowski to ekonomista, menadżer posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu wielomiliardowymi projektami w środowisku międzynarodowym i krajowym, specjalizujący się w optymalizacji wyniku i restrukturyzacji spółek. Absolwent Studiów Menadżerskich – MBA EY na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Rad Nadzorczych spółek skarbu państwa.
 Autor wielu strategii biznesowych, marketingowych i komunikacyjnych, związanych z optymalizacją procesów i kosztów. Kierował dużymi inwestycjami i projektami od fazy start-up do zakończenia zgodnego z przyjętymi założeniami. Prowadził liczne restrukturyzacje, fuzje i przejęcia spółek. Posiada praktykę w zarządzaniu projektami i budżetami, negocjowaniu cen, kontraktowaniu przedsięwzięć oraz optymalizowaniu kosztów - czytamy w oficjalnym komunikacie.
Pełnił m. in. funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Budowy Szybów(PBSz SA), funkcję wiceprezesa ds. strategii i rozwoju w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (dzisiaj PAIH), gdzie odpowiadał za pozyskiwanie międzynarodowych inwestorów do Polskich Stref Ekonomicznych oraz ekspansję polskich firm na rynki międzynarodowe, tworząc liczne misje gospodarcze m.in. firm sektora górniczego na rynek indyjski.
ARP przypomina, że sprawował funkcję pełnomocnika zarządu ds. projektów strategicznych i public affairs w Jastrzębskiej Spółce Węglowej za czasów prezes Barbary Piątek, prof. WSB. Obejmował też  funkcję prezesa Agencji Rozwoju Inwestycji w Bytomiu. Od lat związany z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, gdzie pełni funkcję wiceprezesa zarządu odpowiadającego za rozwój projektów strategicznych i new business w obszarze rozwoju Śląska. Doradca zarządu w wielu prywatnych i publicznych firmach. Współpracował również z licznymi funduszami inwestycyjnymi.