JSW podpisała umowę

autor: JM

 
W poniedziałek, 22 kwietnia, Grupa Kapitałowa Fasing poinformowała o wpłynięciu umowy podpisanej przez Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW). Przedmiotem umowy jest dostawa łańcucha ogniwowego górniczego.
„Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. _Dostawca_ informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 22 kwietnia 2024 roku wpłynęła do Spółki Umowa podpisana przez drugą stronę umowy tj. Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. _Odbiorca_ z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Przedmiotem umowy jest dostawa łańcucha ogniwowego górniczego o wartości 26.492,4 tys. zł. brutto. Dostawa i wydanie towaru nastąpi częściami w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Dostawa poszczególnych części towarów następować będzie na podstawie zamówień, które szczegółowo określą ich ilość, wymagane terminy oraz miejsca dostaw” – poinformował Fasing w raporcie.
Integralnymi częściami umowy na dostawę są: SWZ z załącznikami w tym Specyfikacja Techniczna oraz Ogólne Warunki Umów. W okresie od publikacji raportu bieżącego nr 39/2023 tj. od dnia 10 sierpnia 2023 roku do dnia dzisiejszego, Spółka zawarła z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. umowy _włączając powyższą_ na łączną wartość 31.249,7 tys. zł brutto, przedmiotem których była dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych, ogniw złącznych, zamków, obejm oraz zgrzebeł do tras łańcuchowych” – czytamy dalej w raporcie,
JSW jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej. Do JSW należą cztery kopalnie: trzyruchowa kopalnia Borynia-Zofiówka-Bzie, kopalnia Budryk, dwuruchowa kopalnia Knurów-Szczygłowice oraz kopalnia Pniówek. Zatrudnienie w spółce wynosi ponad 21 tys. pracowników. W 2023 r. zakłady JSW wyprodukowały prawie 13,5 mln ton węgla.
Grupa Kapitałowa Fasing jest największą w Europie Środkowej i jedną z największych na świecie firmą produkującą łańcuchy do przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego i drzewnego. Działa we wszystkich głównych segmentach rynku światowego. Z jej wyrobów korzysta ponad 4000 użytkowników.