Kolejne spotkanie

autor: JM

 w ramach górniczego projektu
 W kwietniu odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu POMHAZ. Jego celem jest kompleksowa ocena zagrożeń na terenach pogórniczych dla potrzeb planowania przestrzennego, między innymi w zakresie efektów oddziaływania górnictwa, takich jak osiadanie powierzchni, migracja gazów czy problemy hydrologiczne.
Jak poinformowali przedstawiciele Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego gospodarzem kwietniowego spotkania była akademia górnicza we Freibergu (TU Bergakademie Freiberg).
Kwietniowe spotkanie poświęcone było postępom w projekcie, które ze strony GIG-PIB przedstawili doktor Piotr Gruchlik, Karol Kura i profesor Małgorzata Wysocka. Na zakończenie odbyła się wizyta w dawnej kopalni srebra Reiche Zeche. Kopalnia jest obecnie udostępniana naukowcom w celach badawczych i dydaktycznych.
Celem projektu POMHAZ jest kompleksowa ocena zagrożeń na terenach pogórniczych dla potrzeb planowania przestrzennego, między innymi w zakresie efektów oddziaływania górnictwa, takich jak osiadanie powierzchni, migracja gazów czy problemy hydrologiczne. Metodologia wspierająca planowanie przestrzenne na terenach pogórniczych zostanie sprawdzona i zastosowana w warunkach rzeczywistych w wybranych obszarach pogórniczych. Polskie miasta partnerskie projektu to Piekary Śląskie, Sosnowiec i Wałbrzych.
Liderem projektu jest francuski instytut Ineris, a partnerami: centrum badawcze CERTH i firma zarządzająca dostawami energii Public Power Corporation z Grecji, akademia górnicza TU Bergakademie Freiberg, Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy i Spółka Restrukturyzacji Kopalń.
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Funduszu Badawczego Węgla i Stali.