Postępowanie kwalifikacyjne

autor: MD 

w CSRG. Poszukiwany prezes i dwóch wiceprezesów
 
Rada nadzorcza Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego ogłosiła w czwartek, 25 kwietnia, postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu spółki. Chodzi dokładnie o stanowiska prezesa, wiceprezesa ds. technicznych oraz wiceprezesa ds. ekonomiki i finansów.
Zgłoszenie kandydatów będą przyjmowane do 9 maja w siedzibie spółki w Bytomiu w godzinach od 9.30 do 14.30. Otwarcie zgłoszeń nastąpi dzień później. Na 13 maja wyznaczono natomiast rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, których zgłoszenie spełnią wymogi określone w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.
Misją Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego jest niezwłoczne niesienie pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w zakładzie górniczym, bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego a także bezpieczeństwa publicznego oraz zaangażowanie w działania gospodarczo-obronne państwa.
Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa. CSRG ma status spółki o szczególnym znaczeniu gospodarczo – obronnym. Stacja jest wpisana do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa śląskiego oraz działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Obecny zarząd CSRG tworzą: prezes dr inż. Piotr Buchwald, wiceprezes ds. technicznych Stanisław Konsek oraz wiceprezes ds. ekonomiki i finansów Krzysztof Kubera.