Wystawa w Galerii Wilson

Wystawa "Antypody. Wobec dyskursu władzy" - 26.04.2024 r. godz. 18:00 - wernisaż

Serdecznie zapraszamy na kolejną wystawę w Galerii Szyb Wilson - "Antypody. Wobec Dyskursu władzy". Wraz z piętnastoma artystkami i artystkami będziemy zastanawiać się nad rozumieniem, siłą, sprawczością, ale i degeneracją dzisiejszej władzy oraz przełożeniem jakie jej działania bądź zaniechania mają na wolność każdej i każdego z nas. Tym samym chcemy wykorzystać elementy kultury i popkultury dla budowania i promocji postaw wzmacniających rozumienie i promocję rożnych wymiarów wolności. Mottem wystawy będzie cytat z Michaela Foucaulta: „Jesteśmy poddani produkcji prawdy przez władzę i nie możemy sprawować władzy inaczej jak tylko przez produkcję prawdy (...). Władza nigdy nie zaprzestaje swej ingerencji, swej inkwizycji, swej rejestracji prawdy. Ona instytucjonalizuje, profesjonalizuje i nagradza jej poszukiwania". Na wystawie zamierzamy zaprezentować malarstwo, grafikę, videoinstalacje oraz instalacje w tym te uliczne, które były tworzone na potrzeby czarnych protestów oraz akcji „wolne sądy". Podczas jej trwania będziemy również emitować film, w którym o swoim postrzeganiu wolności – w tym tej twórczej – opowie ukraiński artysta Pavlo Kazmin. Prace będą dotyczyć indywidualnych zderzeń twórców z narracjami władzy w odniesieniu do szeroko pojętych wolności, praw kobiet, praw zwierząt, zmian klimatycznych, sprawiedliwych i niesprawiedliwych wojen, imigracji.
Wystawa potrwa do końca lipca 2024 r.
 
 antypody