Konferencja - kopalnie zlikwidowane w Europie - Bractwo Gwarków

Konferencja Bractwa Gwarków 4.10.2016 r.

konferencjabractwag04102016 993Witając licznie zebranych spotkanie otworzył Wice Prezes Bractwa mgr inż. Jerzy Mańka.

Moderator spotkania prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie kilkoma barwnymi wspomnieniami ze swej naukowej współpracy z niemickimi kopalniami wprowadził zainteresowanych w tematykę spotkania.

Następnie zostały wygłoszone dwie prezentacje:

Dr Veronika Grabe reprezentująca Stowarzyszenie na rzecz propagowania historii kopalni Zollverein w Essen, zainteresowała słuchaczy krótką charakterystyką Zagłębia Ruhry, a następnie opowiedziała o Kopalni Węgla Kamiennego Zollverein w Essen jako konkretnym przykładzie możliwego wykorzystania obiektów poprzemysłowych, w które tchnięto "nowe życie" - prezentacja w pdf.

Dr inż. Anna Wiktor – Sułkowska z AGH w Krakowie przedstawiła postindustrialne wykorzystanie obiektów górniczych w Europie podając wiele przykładów zrealizowanych działań w górnictwie podziemnym - prezentacja w pdf.

W dyskusji głos zabrali m.in. emerytowany Wice Minister Górnictwa Franciszek Wszołek, prof. UŚ. dr hab. Marian Mitręga czy prof. UŚ. dr hab. Marzena Lamparska.

 

Zapraszamy również do naszej galerii zdjęć.

O konferencji napisano: portal NetTG