Spotkanie Kręgu Barbar Śląskich

20 maja 2015 odbyło się spotkanie Kręgu Barbar Śląskich przy Stowarzyszeniu Bractwa Gwarków Związku Górnośląskiego w Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków. Celem spotkania było omówienie programu działania po wakacjach. Ustalono,. że dobrze by było poszerzyć nasze kontakty z Barbarami i Gwarkami innych miejscowości np. Knurowa i ustalić z nimi miejsce spotkania. 18 września planujemy ognisko w Skansenie przy aktywnym udziale pani Barbary Heidenreich, na które zapraszamy Barbary, Gwarków i ich przyjaciół w godzinach 16-19.

Następnie padła propozycja następujących prelekcji uczestniczek Kręgu Barbar Śląskich:

  • Prawo rodzinne i opiekuńcze,
  • Codzienne życie w Grecji,
  • O sztuce inaczej,
  • Chopenowi Duda-Gracz,

Następne spotkanie Barbar i ich przyjaciół odbędzie się we wrześniu, w Górnośląskim Parku Etnograficznym.