Cykl spotkań

Krąg Barbar Śląskich
Cykl spotkań prowadzonych przez sędzię Sądu Apelacyjnego Barbarę Bochyńską

  • W świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

19 listopad 2015 godzina 18.00 Dom Kultury " Koszutka"

Katowice, ul. Grażynskiego 47

  • "Utwory Chopina w obrazach Dudy – Gracza"

Prezentacja Barbary Stawowczyk dotycząca twórczości Jerzego Dudy Gracza inspirowana muzyką Chopina, połączona z minikoncertem muzyki wielkiego kompozytora.

24 listopad 2015 godzina 17.00

Galeria

Miejski Dom Kultury

Bogucice – Zawodzie

  • Krąg Barbar Śląskich, Stowarzyszenie Bractwo Gwarków i Dom Kultury " Koszutka"

zapraszają Barbary i Przyjaciół na III imieniny do Domu Kultury "Koszutka" w dniu 03.12.2015r. godz. 17.00.