Spotkanie Barbar Śląskich

3 marca 2016 odbyło się spotkanie Kręgu Barbar Śląskich w restauracji węgierskiej "Zaklęty Czardasz. Celem zebrania było ustalenie półrocznego programu działania.Spotkanie uświetniło wystąpienie Barbary Plewniak-Papadopoulou z prelekcją na temat jej doświadczeń z życia w Grecji.Następne zebranie odbędzie się 7 kwietnia o godz. 13. w Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków.Katowice Kopernika 11.

Zdjęcia w galerii