Barbary o tradycjach barbórkowych

13 marca 2019 w Muzeum B. i S. Ptaków wysłuchałyśmy pogadanki 

pani Piechy von Schagen o tradycjach barbórkowych  i obejrzałyśmy slajdy prezentujące obrazy św.Barbary z kopalnianych cechowni i kościołów.