Grzegorz przed Prokuratorią

wypracowanie warunków dotyczących dokończenia budowy szybu Grzegorz przez generalnego wykonawcę – poinformowała w komunikacie przesłanym do redakcji netTG.pl Gospodarka i Ludzie spółka Tauron Wydobycie.
„Tauron zabiegał o takie rozwiązanie, bo jest ono optymalne z punktu widzenia wyzwań w relacjach zleceniodawcy z wykonawcą inwestycji. Budowany szyb Grzegorz umożliwi udostępnienie strategicznego złoża Dąb, które będzie stanowiło o przyszłości tworzonej właśnie w Tauron Wydobycie kopalni zespolonej, jaka powstanie z połączenia dwóch silnych kopalni z Jaworzna i z Libiąża.
Szyb Grzegorz o średnicy 7,5 m i głębokości 870 metrów, będzie początkowo pełnił funkcję szybu wdechowego, czyli doprowadzającego świeże powietrze do wyrobisk. W drugim etapie szyb będzie dodatkowo pełnił funkcję materiałowo-zjazdową, co pozwoli uprościć i usprawnić procesy transportu maszyn, materiałów, urządzeń oraz załogi do rejonów prowadzonych robót.
Nowy szyb pozwoli na skrócenie dróg transportu ludzi, powietrza i materiałów do miejsc pracy górników, a także podniesie wydajność pracy załogi, poprzez wydłużenie efektywnego czasu jej pracy. Szyb zwiększy również bezpieczeństwo załogi poprzez poprawę warunków klimatycznych w kopalni. Umożliwi także ograniczenie infrastruktury powierzchniowej w innych lokalizacja kopalni, co ograniczy koszty” – czytamy dalej w komunikacie spółki Tauron Wydobycie.
Jak podkreślono w komunikacie:
„W Zakładzie Górniczym Sobieski, na terenie którego powstaje Szyb Grzegorz, została też niedawno uruchomiona eksploatacja z węglozasobnego złoża Brzezinka, charakteryzującego się, w kontekście energetyki, najlepszymi parametrami jakościowymi węgla. Pomiędzy tą kopalnią, a nowym blokiem energetycznym w Jaworznie uruchomiono najkrótszą kolejową linię dostaw węgla w kraju, co wpływa korzystnie zarówno na bezpieczeństwo dostaw jak i na niskie koszty transportu”.
Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej jest to państwowa jednostka organizacyjna powołana do zapewniania ochrony prawnej interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa, która od 1 stycznia 2017 r. przejęła zadania i kompetencje Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.