Kopalnia Planeta

Najstarsza kopalnia galmanu na ziemiach polskich.
Pierwsza w historii Tarnowskich Gór wzmianka o kopalnictwie galmanu - rudy cynku,
pochodzi z 4 sierpnia 1569 r. Następną jest przywilej z 1704 r., wydany na 20 lat przez cesarza Leopolda I Habsburga dla wrocławskiego przemysłowca Jerzego von Giesche. Dawał on uprzywilejowanemu wyłączności na korzystanie ze znalezionych pokładów galmanu na Śląsku, w tym na terenach między Bytomiem a Tarnowskimi Górami.