Sekret Suchej Góry

Śląskie Greenwich, miejsce początku czy geodezyjne serce Śląska – to określenia używane w odniesieniu do jednego z najstarszych elementów sieci triangulacyjnej na terenie Polski. Nie bez powodu. Niepozorny kamień z wyrytym trójkątem i literami TP na Suchej Górze (dzielnicy Bytomia) ma bowiem niebagatelne znaczenie dla europejskiego dziedzictwa kulturowego. O tym, czym jest ów cenny punkt I rzędu pruskiej osnowy geodezyjnej na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, mówi geograf dr hab. Marzena Lamparska, prof. UŚ z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.